Pogled na aveniju mrtvih i na piramidu Sunca u Teotivakanu

Teotivakan (šp. Teotihuacan; često i pogrešno nazivan Teotiuakan i Teotihuakan) je bio jedan od dva najveća grada pretkolumbovske Amerike. Nalazi se 40 kilometara severoistočno od grada Meksika. Ime Teotivakan su dali Asteci vekovima nakon pada grada, a znači na jeziku Asteka "gde čovek postaje bog". Originalno ime se ne zna.Piramida Sunca


Jedan od najvećih gradova sveta


Gradnja Teotivakana počela je oko 300. pne. , a piramida Sunca je izgrađena oko 100.. Grad je dostigao zenit oko 150. do 450. , kada je bio centar uticajne kulture. Kada je bio na vrhuncu moći imao je verovatno preko 150.000 stanovnika. Teotivakan je predstavljao centar proizvodnje predmeta od obsidijana, specijalnog vulkanskog stakla, koje se koristilo za izradu sečiva, strela, mačeva. Teotivakan je uspostavio ekonomski i politički red, kakav nikad pre toga nije postojao. Uticaj se raširio od Meksika do Centralne Amerike, tako da su osnovane nove dinastije u gradovima Maja pod uticajem Teotivakan civilizacije. Unutar grada Teotivakan postajalo je kosmopolitsko izmešano stanovništvo. Mnoge regionalne etničke manjine bile su zastupljene u delovima grada.

Centralna gradska avenija zvala se "Avenija mrtvih". Sa jedne strane avenije se nalazila piramida Sunca, koja je bila druga po veličini u Americi, iza piramide u Čoluli. Tu su se nalazili i piramida Meseca, hram Kecalkoatla i mnoštvo manjih hramova i palata.

Piramida Sunca bila je u stvari posvećena Tlaloku, bogu kiše i sagrađena je preko pećine. Nažalost sadržaj pećine je pokraden, još pre dolaska Španaca. Piramida Meseca je bila posvećena Tlalokovoj pratilji, boginji jezera i potoka. Koristila se kao pogrebno mesto za velikane.

Postoje samo ideografski Teotivakanski tekstovi. Ipak grad se mnogo puta spominje u tekstovima Maja.
izvor:wikipedia