BAČINCI

Naišao sam u Bačincima, selu Ravnog Srema, na dva objekta u dva poljoprivredna domaćinstva.

Ime: 0.jpg Pregleda: 582 Veličina: 143.8 KB

Ime: 0 (1).jpg Pregleda: 381 Veličina: 121.2 KB

Ova kotobanja ima samo delom izvornu namenu, no obnovljena je i lepo uredjena - kao i domaćinstvo koliko se može iz dvorišta videti.

Ime: 0 (2).jpg Pregleda: 733 Veličina: 158.0 KB

U drugom slučaju objekat je čardak za kukuruz u klipu sa prostorom sa sklanjanje poljoprivrednih mašina i manjom zatvorenom prostorijom u donjem delu. Čardak je bio lepo ukrašen drvenim ukrasima.

Ime: 0 (3).jpg Pregleda: 385 Veličina: 115.7 KB

Ime: 0 (4).jpg Pregleda: 273 Veličina: 117.4 KB

Ime: 0 (5).jpg Pregleda: 386 Veličina: 115.1 KB

Iako sasvim različiti prizori, ipak oba objekta imaju zajedničku notu: svedoci su promena koje su sve uočljivije u našim selima.

U prvom, lepo uredjenom domaćinstvu samo je jedan stalni stanovnik - najstariji član porodice koji čuva domaćinstvo. Mlađi žive i rade u velikom gradu a dolaze samo kada treba organizovati i obaviti velike poljoprivredne radove.

Drugo domaćinstvo deluje kao mnoga koja tavore sa ostarelim i sve malobrojnijim rukama.