Da nema ostarelih rokera, roka ne bi ni bilo.
Oni su psolednji čuvari velike muzike.