Iako se procena vrednosti imovine SPC kreće i do nekoliko stotina miliona evra, Vlada Srbije ne razmatra da verske zajednice počnu da plaćaju porez na imovinu.

Ne "pomaže" ni činjenice da brojne vladike Srpske pravoslavne crkve na svoje sabore dolaze najmodernijim džipovima, da koriste najskupoceniji nameštaj i tehniku.

Sadašnja vlada samo sprovodi ranije donet zakon kojim se verske zajednice oslobađaju plaćanja poreza na imovinu, a dosadašnji razgovori o reformi poreskog sistema uopšte nisu pominjali Crkvu kao poreskog obveznika, kaže Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

U crkvenu imovinu spadaju objekti koji se rentiraju, kao i zemljište koje je mahom poljoprivredno obradivo. Koliko novca Crkva zarađuje govori i izgled voznog parka vladika i opremljenost enterijera objekata u kojima provode vreme. Urbana legenda kaže da je patrijarh Pavle videvši vozni park svojih vladika glasno prokomentarisao: Ah, šta bi vozili da se nisu zavetovali na skromnost.

Grčka je zbog krize bila prinuđena na brojne nepopularne mere kada je u pitanju crkvena imovina, a u Italiji planiraju da od 2014, uvedu za Crkvu porez na nekretnine jer su proračunali da na taj način budžet gubi oko dve milijarde evra, a hoteli u vlasništvu Crkve stvaraju nelojalnu konkurenciju.

U Ministarstvu finansija ni ne pomišljaju da oporezuju crkvenu imovinu. "Pokažite mi, molim vas, toga ko je za to da crkve plaćaju porez na imovinu. Baš me zanima da li je neko u Poljskoj za to da Crkva plaća porez. Treba samo napomenuti da ova vlada nije nikoga oslobodila poreza, pa ni Crkvu, već je taj zakon još ranije usvojila Skupština. Mi zaista ulazimo u reformu poreskog sistema, ali nije bilo predloga da se oporezuje crkvena imovina", kaže Vuk Đoković.

U Poreskoj upravi kažu, pak, da su oni samo izvršni organ. "Mi ne možemo da podnosimo inicijativu, ali mogu da kažem da nije bilo za sada nikakvih ideja da se crkvena imovina oporezuje", objasnio je kratko direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević.

Stručnjaci za ovo pitanje kažu da Srbija ne treba da eksperimentiše, već samo da prekopira pravila iz okruženja. "Praksa kaže da prvo treba razdvojiti imovinu koja se koristi za stvaranje profita, kao što su prostorije za rentiranje, od one imovine koja se ne koristi za sticanje dobiti. Mislim da ne bi bilo svrsishodno da se, recimo imovina crkve Svetog Marka na Tašmajdanu, oporezuje", kaže Živica Tucić, verski analitičar.

Grčka vlada je u martu predložila zakon prema kojem se uvodi porez od 20 odsto na prihode od nekretnina Crkve koji su za 2008. godinu iznosili 12,7 miliona evra. Ovim zakonom se takođe predlaže i oporezivanje donacija koje prima Crkva. Ono što je veoma interesantno jeste sam pristanak Svetog sinoda Grčke pravoslavne crkve na oporezivanje.

"Crkva ne treba da bude siromašna i to je pogrešno stanovište jer Crkva bez dobara ne može da ispunjava svoju heritativnu ulogu i da pomaže brojnim nevoljnicima", zaključuje Tucić.

---------------------------------------------------------------

Mislim da ne postoji apsolutno nijedan opravdan razlog zbog kojeg Crkva (bilo koja i kakva) ne bi trebala plaćati porez. Crkva je institucija kao i sve druge, bez obzira na njenu navodnu ulogu u društvu. I bolnice obavljaju humanitarnu delatnost, i to mnogo očigledniju i delotvorniju od Crkve, pa ipak nisu izuzete od plaćanja obaveza društvu i državi. Ne slažem se ni sa tvrdnjom da objekti koji ne služe očigledno za prikupljanje novca ne bi trebali biti oporezovani. Jednostavno, favorizovanje jedne institucije u odnosu na sve druge, i to na osnovu diskutabilne koristi za državu i građane, za mene je potpuno neprihvatljivo.Šta vi mislite?