Pisalo se o Satiri,ali ne i o satiričnoj poeziji,ima je mnogo,verujem da volite da je propratite,ja ću evo početi a vi slobodno nadopunite.
Ljudi sa druge planete

One
koji za hranu jedu
tablete
niko ih ne uzima za ozbiljno,
ali glavu
na drugu stranu okreću
plaše ih
ljudi ludi
beže,
pred njima ubrzavaju korak
niko ih ne izaziva,
ne zove na crtu
...što?
Čega se zapravo boje?
Latentne ludosti svoje?
One
koji za hranu jedu
tablete
niko ih ne uzima za ozbiljno,
ali glavu
na drugu stranu okreću
plaše ih
ljudi ludi
beže,
pred njima ubrzavaju korak
niko ih ne izaziva,
ne zove na crtu
...što?
Čega se zapravo boje?
Latentne ludosti svoje?


Bojana Lukić