Reka Krivaja - Strana 2
Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Prikaz rezultata 16 do 18 od ukupno 18

Tema: Reka Krivaja

 1. #16

  Odgovor: Reka Krivaja

  Od Bačke Topole na sever dolinom reke Krivaje veštački je formirano dugo, krivudavo jezero. U njegovoj blizini je

  KARAĐORĐEVO
  (kod Bačke Topole)  Reka Krivaja
  Kad se posle Zobnatice skrene sa starog Međunarodnog puta, posle kilometar-dva prvi put se ugleda jezero na ovom mestu.


  Reka Krivaja


  Put prelazi jezero, a prema jugu je pored mostića postavljena tabla:


  Reka Krivaja

  Slikano u smeru juga, tamo gde tabla kazuje da je to Zobnatičko jezero.
  Reka Krivaja Karađorđevo

  Na suprotnoj strani - severno od mostića.

  Vode u jezeru ima dosta, čista je a vidi se da ima i dosta uredjenih pecaroških mesta.
  Reka Krivaja Karađorđevo

  Malo dalje nailazi se na selo Karađorđevo.  ''Karađorđevo je planski osnovano kolonističko naselje za potrebe doseljenog stanovništva sa Krbavskog polja, kao i sa područja seoskih naselja okoline B. Krupe . Doseljavanje stanovništva počelo je 1921. godine. Karađorđevo je 1978. godine službeno proglašeno naseljem.

  Naselje leži na zaravni, pored Karađorđevačke lesne doline na nadmorskoj visini 112 m. Betonskim priključnim putem, dužine oko 4 km, povezano je sa magistralnim putem SuboticaNovi Sad. Ovim putem je od Zobnatice udaljeno 6, od B. Topole 12, a od Subotice 30 km. Zemljanim putevima je u vezi sa naseljima B. Sokolac, Tomislavci, Đurđin, Zobnatica i Aleksandrovo.

  Lesna zaravan na relativno malom prostoru ima značajne visinske razlike od 116 m na zapadu do 108 m na istoku i 112 m na jugoistoku. Ceo teren je nagnut prema dolini Krivaje. Brojne plitke predolice čine površinu zaravni blago zatalasanom. Predolice, kružnog oblika, srazmerno su male i gusto raspoređene, naročito severno od naselja. Prema nagnutosti terena usmeren je pravac Karađorđevačke doline koja je dugačka oko 4 km, prilično uzana sa mestimičnim erozionim proširenjima. Ona se na istoku spaja sa Pavlovačkom Krivajom koja na širokoj dolinskoj ravni vanredno jako meandrira.


  Karađorđevacka dolina je duboko usečena u zaravan dno doline je na visini 99100 m iznad kojeg se dižu dolinske strane 109109 m. Zemljište u ataru je vanredno plodno. Na zaravni su karbonatni černozem i livadska crnica, a u dolini ritska crnica.


  Reka Krivaja Karađorđevo
  Naselje je u godini osnivanja (1921) imalo 264 stanovnika. Usled velikog prirodnog priraštaja i stalnog doseljavanja, pred drugi svetski rat u Karađorđevu broj žitelja je premašio 1100. U posleratnom periodu, posle kratkotrajnog poleta, od 1953. godine usledilo je postepeno opadanje. U Karađorđevu 93,6% stanovništva čine Srbi (583), ima još nešto Mađara (2,1%) i Jugoslovena.
  Reka Krivaja Karađorđevo

  U novoosnovano naselje doseljeno je pretežno stočarsko stanovništvo, a ti kolonisti su ubrzo postali dobri zemljoradnici. U početku, međutim, bilo je teškoća, jer su doseljenici dobili samo zemlju, a ne i materijalnu pomoć u novcu i građevinskom materijalu. Karađorđevo je danas agrarno naselje, gde 91% ukupnog broja domaćinstava ima poljoprivredno gazdinstvo. Odmah posle oslobođenja osnovana je zemljoradnička zadruga. Jedan deo atara je u društvenom vlasništvu zemlja pripada PD Zobnatica, a u naselju se nalazi ekonomija za stočarstvo i pogon za kooperaciju. Privatna gazdinstva su dobro mehanizovana jedan traktor dolazi na 2,3 gazdinstva, što je daleko bolje od vojvođanskog proseka. Vodeće stočarske grane su govedarstvo i svinjarstvo, u pogledu veličine stočnog fonda obe znatno iznad pokrajinskog prošeka. Ratarska proizvodnja se takođe odlikuje velikim prinosima i redovno daje tržišne viškove.

  Naselje sem stambene zone ima i radne, rekreativne i zelene površine kao što su: sportsko igralište, ekonomske zgrade, magacini za veštačko đubrivo i poljoprivredne proizvode, traktorska stanica, groblje i autobuska stanica. (Zvanični portal opštine Bačka Topola)

  Reka Krivaja Karađorđevo

  Porodična idila.
  Reka Krivaja
  Poruku je izmenio nenad.bds, 12.06.2010 u 23:15

 2. #17

  Odgovor: Reka Krivaja

  Reka Krivaja (ovde u vidu Zobnatičkog akumalacionoog jezera) kod

  MALOG BEOGRADA i 'ZOBNATICE'


  Koji kilometar od povratka na Medjunarodni put iz Karađorđeva, u smeru Subotice, je Mali Beograd. Ovo selo nije baš blizu Krivaje, tj. Zobnatičkog jezera - oko 1,5 - 2 km kroz njive na zapad.


  reka Krivaja
  Prijatno sam se iznenadio kad smo u nedeljo podne kad smo i u selu jedva našli nekoga da pitamo kuda se ide ka jezeru, nadomak vode, sreli čoveka koji se vraćao ka selu. Predusretljivo je opisao ono što se od zelenila ne vidi - meandre jezera, pomogao da lociramo poizdalje Zobnaticu i Karađorđevo... I ovde se na jezeru peca, a kako meštanin reče, posebna draž je mnoštvo barskih ptica, uključujući i vodomare.


  Ovo je pogled na jug u pravcu naselja i PD Zobnatica.


  reka Krivaja

  Ovaj deo je najbliži selu i tu ime nekoliko mesta gde su pecaroši napravili prilaz kroz trsku do vode i nastrešnce.


  Pošto je nivo vode viši no uobičajeno, do početka mostića koji vodi kroz trsku trebalo je gacati kroz mulj, pa na pecarošku platformu nisam izlazio.

  Mali Beograd
  ''Kolonističko naselje osnovano 1921. godine kada je na zemlji oduzetoj agrarnom reformom naseljena 71 porodica dobrovoljaca iz Like, pretežno iz Korenice, Bunića, Pečenog i Debelog brda. Prema narodnom predanju postanak imena naselja vezan je za hrabro držanje naroda Korenice za vreme austrijske vladavine — kao što Austrijanci nisu mogli da slome Beograd, nisu pokorili ni Korenicu.
  reka Krivaja

  Geografski položaj naselja je veoma povoljan. Mali Beograd leži na međunarodnom putu Subotica-—Novi Sad, severno od Bačke Topole udaljen od opštinskog centra svega 8 km. Prema Subotici (24 km) ima vanredno dobre autobuske veze. Železnička stanica Mali Beograd na magistralnoj pruzi Subotica—Novi Sad od B. Topole je udaljena 9, a od Subotice 23 km. Topografski, naselje leži na lesnoj zaravni istočno od doline Krivaje.

  U zapadnom delu atara je najmarkantnija reljefna forma široke, krivudave doline Krivaje. Na dolinskoj ravni, široke nekoliko stotina metara, Krivaja pravi velike meandre. Između dobro razvijenih okuka često se zadržava voda na površini ili u slojevima neposredno ispod površine, pa je teren na takvim mestima vlažan i pokriven mestimično hidrofilnom vegetacijom. Dolinsko dno je pokriveno karbonatnom ritskom crnicom. Dolinske strane su na više mesta izložene ispiranju i erodiranju gornjeg humusnog sloja.
  reka Krivaja

  Mali Beograd je agrarno naselje. Pored privatnog sektora poljoprivrede u naselju se nalazi pogon za kooperaciju i prasilište PD Zobnatica. ..

  Od ukupnog broja domaćinstava 1981. godine 97 tj. 59% imalo je samostalno poljoprivredno gazdinstvo. Na malim posedima privatnika pored tradicionalnih kultura prisutne su i baštovanske i industrijske biljke. Od stočarskih grana najviše je razvijeno svinjogojstvo.
  reka Krivaja

  Mali Beograd

  Centar je mesne zajednice sa Zobnaticom kao priključenim naseljem. Kao elementarni upravni centar ima mesnu kancelariju. .. a nema ni osnovnu školu koja je radila između 1931. i 1972. godine.

  Po tipu Mali Beograd je drumsko naselje pored međunarodnog puta, koje je na ovom sektoru građeno 1937. godine. Kuće su poređane na obe strane puta u dužini od oko 1400 metara. Na južnom delu naselja se nalaze radne površine Poljoprivrednog dobra Zobnatica sa ekonomskim i upravnim zgradama.'' (Sa zvaničnog sajta opštine Bačka Topola)


  reka Krivaja

  Poznata slika - ulaz u ergelu 'Zobnatica'.

  Oko tri kilometra od Malog Beograda ka Bačkoj Topoli je 'Zobnatica'. Zašli smo da vidimo kako tu jezero izgleda.


  Na mestu gde se jezeru može prići je uzgajalište ribljeg mlađa.
  reka Krivaja

  Zatekli smo neobičnu sliku - radnici su iz jezera uklanjali algu (kako smo se sporazumeli, u slobodnom prevodu sa mađarskog, zove se svilena drezga).


  reka Krivaja
  Poruku je izmenio nenad.bds, 16.06.2010 u 22:43

 3. #18

  Odgovor: Reka Krivaja

  Zapadni krak Krivaje (kako se još u neobaveznom imenovanju naziva Topolska Krivaja) koji izvire u Tavankutu, na granici sa Mađarskom, pa teče na jug pored Mišićeva, Đurđina, PD ''Krivaja'' i istoimenog mesta, Karađorđeva i Malog Beograda, severno od Bačke Topole pretvorena je u akumulaciono jezero. Iz ovog jezera ističe i teče kroz Bačku Topolu.

  BAČKA TOPOLA  Na međunarodnom putu Beograd - Novi Sad - Subotica - Mađarska, na padinama Telečkih brežuljaka, u dolini reke Krivaje, smeštena je Bačka Topola na površini od 596 km2.

  Na severu se graniči sa opštinom Subotica, na severoistoku sa opštinom Senta, na istoku sa opštinom Ada, na jugoistoku je opština Bečej, na jugu se nalazi opština Mali Iđoš, na jugozapadu je opština Kula, a na zapadu opština Sombor.

  Prema poslednjem popisu 2002. godine, opština Bačka Topola ima ukupno 38.242, a grad Bačka Topola 16.600 stanovnika. Nacionalna struktura stanovništva je sledeća: Mađari – 59%, Srbi – 30%, Crnogorci – 1,4%, Rusini – 0,8%, Slovaci – 0,5%, ostali – 8,3%.

  Od 1462. godine ovo područje je feudalno imanje, a u XVI veku veće naseljeno mesto koje kasnije naseljavaju Srbi, Mađari, Slovaci, Hrvati, Rusini, Crnogorci i drugi. Od 1873. godine, kada je uvedena železnička pruga Subotica - Novi Sad, Bačka Topola se ekonomski brže razvija.

  To je raskrsnica za šest pravaca u području srednje i severne Bačke.

  U Bačkoj Topoli su značajne građevine s karakteristikama baroknog stila, a katolička crkva (1905) je u pseudogotskom stilu (toranj visok 74 m). U Bačkoj Topoli su razvijeni zanatstvo i trgovina, zatim industrija nameštaja, metalnih proizvoda i testenine, mlinarstvo i drugo.

  Na 13.5 km (preko Bajše) od Bačke Topole je Poljoprivredno-turistički kombinat "Panonija", a 6 km u pravcu Subotice poljoprivredno dobro "Zobnatica" s čuvenom ergelom konja (osnovana 1750). U "Zobnatici" se gaje konji engleske polukrvne rase "bački konj", pobednici mnogih nacionalnih i internacionalnih takmičenja.

  Istorija

  Zbog izvanrednog položaja ovaj kraj je predstavljao privlačno stanište još od praistorijskih dana....
  Gornji citat je deo iz uvodnog posta na temi 'Bačka Topola' na ovom podforumu. Pošto na toj temi ima podosta, o ovom mestu neću ovde više.


  Zobnatičko jezero, Topolsko jezero ili jednostavno jezero kod Bačke Topole, sem svoje osnovne namene - da akumulira vodu u vreme kada je ima u izobilju i sačuva za sušni period - je istovremeno i izletište, kupalište, ribolovno područje Bačkotopoljana.
  Preduzeće 'Žitko' je jednu od Topolskih vetrenjača prenelo pored jezera i ona je sada deo gradskog muzeja.
  Na jezeru se organizuju turističke manifestacije kakvo je i ovo kuvanje ovčijeg paprikaša.


  Neposredno posle isticanja iz jezera, Krivaja ulazi u Bačku Topolu.


  Slikano na severnom početku Bačke Tople (na ulazu iz pravca Subotice)
  Kod centra, tj raskrsnice ka Kuli i Somboru na zapad, Krivaja protiče ispod puta, stotinak metara na zapad od ove raskrsnice na slici.
  Oko pola kilometra južnije, u pravcu Novog Sada od centra, Krivaja prelazi na istočnu stranu Medjunarodnog puta kroz Topolu.
  Na južnom kraju Bačke Topole, Topolska Krivaja ponovo prelazi na zapad od Medjunarodnog puta i nastavlja ka Malom Iđošu ispred koga se spaja sa svojim zapadnim krakom, tzv. Moravičkom Krivajom koja izvire ispred Pačira.  (Na zadnjoj slici sam pogrešno upisao kada je napravljena. Treba da stoji kao i na prethodnoj 2009. )
  Poruku je izmenio nenad.bds, 17.08.2010 u 09:44

Strana 2 od 2 PrvaPrva 12

Slične teme

 1. Reka Jegrička
  Autor nenad.bds u forumu Bačka
  Odgovora: 14
  Poslednja poruka: 20.04.2015, 08:56
 2. Nestaje reka Po
  Autor SQUAW u forumu Spomenar
  Odgovora: 4
  Poslednja poruka: 18.07.2007, 17:58

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •