Ovo su razlozi zbog kojih izrada sajta ne sme da se poveri bilo kome - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

Ovo su razlozi zbog kojih izrada sajta ne sme da se poveri bilo kome

Ocenite unos
vojvodinacaffe_izrada sajta.jpg


Za svakog pojedinca koji je pokrenuo privatni biznis izrada sajta je prvi logičan korak nakon otvaranja firme i početka proizvodnje ili pružanja usluga. Mnogi to urade i pre zvaničnog početka rada, jer se smatra da se većina današnjih kupaca/korisnika usluga informiše prvo na internetu.

Ovaj proces je deo marketinške strategije i podizanje sajta i početak reklamiranja se odvija u isto vreme i primenjuju ga velike kompanije.


Za one koji imaju mali biznis izrada sajta bi trebalo da bude ključni korak u razvoju poslovanja jer više od 90 odsto korisnika usluga ili kupaca prve informacije traži na internetu. Ljudi često misle da je dovoljno da se napravi internet stranica i da će ona sama po sebi doneti povećanje obima posla i veći profit. Situacija je ipak mnogo drugačija.


Izrada sajta ne sme da se poveri bilo kome

Iako je među ljudima rasprostranjeno mišljenje da je izrada sajta jednostavan posao koji može da uradi „čak i student“, situacija nije baš takva. Da bi Vaša internet stranica donosila profit, povećala Vam obim poslovanja i pozicionirala Vašu firmu na online tržištu potrebno je ozbiljno pristupiti njenoj izradi i nije dovoljno da ona samo postoji.

Zbog toga izrada sajta treba da se poveri firmi koja se bavi internet marketingom pre svega. Samo na taj način će internet stranica Vaše firme od početka biti optimizovana za bolje pozicioniranje na pretraživaču i dalju marketinšku strategiju. Jedino na taj način ćete videti poboljšanje u poslovanju i izrada sajta će Vam biti ulaganje koje će se višestruko isplatiti.

Sve ozbiljne firme veliku pažnju pridaju bezbednosti sajtova koje izrađuju. Ovo je neophodno kako bi se klijent zaštitio od hakerskih napada. Upravo zbog toga se rade pen testovi, za koji se često angažuju stručnjaci iz drugih firmi, kako bi se utvrdile sve „slabe tačke“, popravile greške i klijent zaštitio od potencijalnih „upada“.

Kako se pravilno pristupa izradi sajta?

Pravilna izrada sajta koju ste poverili nekoj agenciji koja se bavi internet marketingom se sastoji iz nekoliko koraka.


  • Koncept

Kako bi krajnji rezultat bio kvalitetan stručnjaci iz agencije kojoj ste poverili izradu internet stranice Vaše firme moraju sa Vama da osmisle i kreiraju koncept sajta. To podrazumeva i dodatne analize konkurencije i potražnje za proizvodom ili uslugom koju nudite na pretraživaču.


  • Dizajn

Dizajn sajta, pored toga što treba da bude privlačan, sajt treba da bude funkcionalan i jednostavan za pretraživanje.


  • Sadržaj i on page SEO

Kada je izrada sajta poverene ozbiljnoj internet marketinškoj agenciji još pri kreiranju se preduzimaju koraci kako bi sajt bio dobro pozicioniran na pretraživaču. Pišu se tekstovi za blog i sređuju se svi naslovi i fotografije.


  • Testiranje

Pre puštanja sajta u rad treba proveriti sve detalje.


  • Podizanje sajta

Tek nakon što se sve testira i klijent da zeleno svetlo, sajt se pušta u rad. Ovim korakom izrada sajta je zvanično završena i kasnije preostaje samo menjanje i dopunjavanje sadržaja.

Funkcionalnost je najvažnija

Firme koje se bave ovim poslom shvataju koliko je bitno da se sadržaj na sajtu redovno menja i dopunjava. Zbog toga treba odabrati neku koja nudi dobar CMS, koji je jednostavan za upotrebu i za koji nije potrebno nikakvo programersko znanje.Komentara