Šta su transferne cene? - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

Šta su transferne cene?

Ocenite unos
Cene koje nastanu nakon obavljanja transakcije između povezanih lica nazivaju se transferne cene. Poslovne transakcije, odnosno poslovni odnosi uglavnom se manifestuju kroz finansijske, komercijalne i druge poslovne transakcije kako bi se ostvarila dobit pri kupovini usloga i proizvoda ili zbog prodaje. U situacijama kada između povezanih lica nema međusobnih transakcija, a kada su njihovi mešusobni odnosi tesno povezani onda se između njih prepoznaju poslovni osnosi.
To je, recimo slučaj sa matičnom i zavisnom firmom, jer često matično preduzeće pojedine odluke nameće zavisnoj firmi ili određuje uslove poslovanja, bira poslovne partnere, saradnike i sl.Kako nastaju između povezanih lica poslovni odnosi?

Da bi nastale transferne cene mora da se ispuni osnovni uslov, a to je da su lica ili firme pobetane i da transakcije međusobno obavljaju. Cena postaje transferna onoga trenutka kada se pojavi obaveza koja je u vezi sa transakcijom između povezanih preduzeća.U situacijama kad ameđusobno posluju dve firme koje nisu povezane i kada se između njih obavljaju transakcije, onda se formiraju tržišne cene. Kada se između povezanih lica u praksi formiraju cene one mogu da se razlikuju od stvarnih cena na tržištu prema kojim se transakcije između nepovezanih firmi obavljaju. To znači da transferne cene mogu da budu niže, iste ili da budu više od tržišne cene.Međutim, do poslovnih odnosna između povezanih lica može da dođe iz različitih razloga. Povezana lica stupaju u poslovni odnos kako bi postigli tržišne planove, rezultate ili kkao bi postigli neke druge netržišne ciljeve. Često je cilj poslovanja povezanih lica i smanjenje poreskih obaveza.
accountant-1238598_960_720.jpg
Povezana lica i transakcije

Između matične firme i zavisnih preduzeća često se obavljaju transakcije prema transfernim cenama koje se uglavnom odnose na razmenu usluga i dobara. To dalje podrazumeva da se sve odluke i pravila definišu povezana pravna lica i tako oni međusobno formiraju transferne cene.Nekada se može desiti da povezane transakcije koje se vrše ne idu baš uvek u korist pojedinačnih, odnosno zavisnih preduzeća, čak nekada za njih pojedinačno mogu da budu i štetne. Međutim, kada se radi o zajedničkom interesu grupe i o koristi koju bi imala cela grupa, onda se najviše iz tog razloga obavljaju transakcije.Za primer može da se uzme domaća firma koja predstavlja zavisno preduzeće. Takva firma može da izvozi i prodaje svoje proizvode matičnom inostranom preduzeću po povoljnijoj ceni, ceni koja je manja nego da proizvode prodaje drugim nepovezanim firmama i domaćim preduzećima.Kao drugi primer navešćemo firmu koja stručne usluge uvozi od svog ogranka u našoj zemlji i taj uvoz se vrši po cenama nižih od tržišnih, odnosno vrši se po cenama koje su ispod realne cene koja se naplaću nepovezanim firmama.Ako se vrši promet dobara i usluga bez obaveze bilo kakvog plaćanja onda je takođe reč o transakcijama povezanih lica. Na primer, između dva povezana lica mogu da se obavljaju transakcije poput davanja u zakup nepokretnosti bez nadoknada ili davanje zajmova bez ikakvih kamata. Nepovezana pravna lica nikada ne bi ušla u ove transakcije, ali kada je reč o transfernim cenama ovo je čest slučaj u praksi.
Kategorije
Razno

Komentara