Vodič za upis u srednje škole - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

VladanM

Vodič za upis u srednje škole

Ocenite unos
books-1012088_1280.jpg

Nakon završene osnovne, prelazak u srednju školu je prvi korak u odrastanju tinejdžera. Roditelji ovaj period shvataju veoma ozbiljno pa sam upis u srednju školu ume biti teška odluka kada je u pitanju budućnost njihovog deteta.

Bitno je doneti dobru odluku, međutim to nije tako jednostavno. Na odluku prilikom upisa u srednju školu utiču različiti faktori. Oni, opet treba da budu u skladu sa interesovanjima i željama osnovca ali i finansijskim mogućnostima samih roditelja.

Životni san svakog roditelja je sigurna budućnost njihovog detetaRazgovarajte sa Vašim detetom. Nemojte mu nametati izbor i vršiti pritisak kada je u pitanju upis u srednju školu. To je ipak stvar ličnog izbora vašeg deteta a ne stvar vaše lične ostvarene ili neostvarene ambicije. Ono što vi smatrate da je dobro po vaše dete, misleći da ga najbolje poznajete, dosta često bude pogrešno jer se vaše želje ”kose“ sa željama i ambicijama vašeg deteta.

Deca često upisuju onu srednju školu koja je izbor njihovih prijatelja te im ne treba u potpunosti prepustiti odluku. Treba im skrenuti pažnju da će drugarstvo preživeti školsku razdvojenost ako je pravo a da upis u srednje škole donosi nova poznanstva i nova neraskidiva prijateljstva. Isto tako detetu treba ukazati na činjenicu da postoji mogućnost da izabrano zanimanje njegovog drugara ne mora da odgovara i njemu.

Nije rešenje da dete upiše najbližu srednju školu samo da su roditeljima ”na dohvat ruke” ili ako su deca iz manje sredine pa je to jedino rešenje. Deca umeju da pokažu mnogo bolje rezultate ako upišu ono što ih interesuje makar bila daleko od svojih roditelja. Takođe, daljina im može pomoći u odrastanju i sazrevanju ali i u njihovim daljim životnim odlukama.

Slušanjem i razgovorom upoznaćete svoje dete. Odluka nije dobra ako je nagla, emotivna i impulsivna, ako ne uvažava sposobnost, talenat, i želje deteta kao i realnost školovanja i zapošljavanja.

Rangiranje prilikom upisa u srednju školu se vrši na osnovu bodovanja


Osnovci na kraju školovanja polažu malu maturu odnosno završni ispit. Budući maturanti polažu test iz srpskog jezika, matematike i polažu kombinovani test iz oblasti hemije, geografije, istorije, biologije i fizike.
Ispiti sadrže pitanja iz svega što su deca učila tokom pohođanja osnovne škole.

S obzirom da završni ispit predstavlja prekretnicu u daljem obrazovanju, osnovcima je potreban svaki vid podrške kako roditelja tako i profesora. Pored učenja i spremanja zadataka, sa decom treba i razgovarati. Treba ih psihički spremiti kako bi dali svoj maksimum i opustiti kako bi shvatila da ne treba da se stresiraju i plaše.

Kada izađu rezultati, kriterijum za rangiranje osmaka se vrši prema ostvarenim bodovima neophodnim za upis u srednje škole. To su bodovi na osnovu proseka ocena na kraju šestog, sedmog i osmog razreda koje nose maksimalnih 60 bodova i na osnovu ostvarenih bodova na završnom ispitu koje može da nose maksimalnih 40 bodova.

Ukoliko se učenik takmičio i dobio nagradu iz određenog predmeta time je ostvario uslov za dodatne bodove koji nose maksimalnih 20 bodova. Ovo važi samo za takmičenja koja su se desila u osmom razredu.

Izbor srednje škole


Roditelji su uvek u dilemi da li je bolje da dete ide u srednju školu koja će mu obezbediti stručno znanje i zaposlenje nakon završetka, ili, pak, u školu koja će mu obezbediti široku opštu kulturu i bolju prohodnost na fakultete opštijeg karaktera.

Gimnazija zbog svog opšteg obrazovanja ima cilj daljeg usmeravanja učenika na fakultete bez obzira na njenu podelu opštog, jezičkog i matematičkog smera. Vojne gimnazije su sve više interesantne mladim ljudima u poslednjih nekoliko godina.

Stručne srednje škole predstavljaju najbolji izbor za one koji su se već odučili za određenu profesuju kojom žele da se bave. Znanje koje donose ove srednje škole može biti dobra podloga za dalje obrazovanje na fakultetima u toj oblasti.

Umetničke srednje škole su rezervisane za decu koja imaju posebne talente za neku vrstu umetnosti. Prilikom upisa u srednje škole ovakvog tipa, polažu se posebni prijemni ispiti pre završnog (male mature) na kojima se vrednuje talenat i znanje iz oblasti za koju se osnovac opredelio.

Zvuči surovo, ali dete treba pripremati na vreme koja su to najperspektivnija zanimanja koje traži tržište rada kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Računarstvo, elektrotehnika, farmacija, grafički i web dizajn, gradjevinski radnici, arhitekte, projektni menadžment su zanimanja koja su danas cenjena i najviše tražena.

Sastavljanje liste prioritetnih željaNakon položene male mature i sabranih bodova maturanti sastavljaju listu želja. Lista želja treba da bude sastavljena po redu interesovanja osnovaca jer se prema njoj budući srednjoškolci raspoređuju u školama. Na listi želja se može nabrojati najviše 20 obrazovnih profila a najmanje 10.

Od toga koliko bodova imaju zavisi i u koju školu će biti upisani. Svaka srednja škola ima određen kriterijum bodova koje osnovac mora da ima kako bi upisao određeni smer.

Dokumenta potrebna tokom upisa u srednje škole


Nakon objavljivanja spiska i saznanja koju je školu maturant upisao, sledeći korak je predaja dokumenata za upis u srednju školu.

Učenik je obavezan da donese izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, svedočanstva iz poslednja tri razreda, uverenje o položenom završnom ispitu i popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu.

Ukoliko je učenik bio nagrađen, donosi i diplome iz osvojenih takmičenja.
Pojedine škole traže i lekarsko uverenje.

Budući srednjoškolac sada napokon može da predahne i da uživa u predstojećem letu.

Komentara