KULTURNI CENTAR SMEDEREVO 22.03.2003. Tribina: „Crkva i savremene bolesti“ - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Tišina

KULTURNI CENTAR SMEDEREVO 22.03.2003. Tribina: „Crkva i savremene bolesti“

Ocenite unos
KULTURNI CENTAR SMEDEREVO 22.03.2003.
Tribina: „Crkva i savremene bolesti“ – gosti: duhovnik, psihijatar i onkolog.
Segmenti izlaganja dr Zorana Popadića, medikalnog onkologa

Neoplazme i duševni poremećaji pogađaju dva od tri aspekta ljudskog postojanja. Pred vama sede duhovnk, psihijatar i onkolog. U nama su kristalizovane i otelovljene sve tri osnove našeg postojanja: duh, duša i telo. Ja večeras neću govoriti o malignim bolestima, iako one pogađaju telesnu osnovu našeg postojanja. Ja ću govoriti o celini egzistencije. Pri tome ne mislim o poimanju celine egzistencije kao kosmičke celine u kojoj je čovek utopljen, imaginarna stopljenost u imaginarnoj celini sveta, već o celini suštog (postojećeg) u svojoj usebnosti, upojedinačenosti. Suština suštog je trohipostasna.
Nauka se bavi samerljivim veličinama i svoje stavove zasniva na principima analitike i kauzaliteta, pa je s tim u vezi uverena da je žitije narušeno zato što imamo nevolja sa telesnim zdravljem i da ispravku treba započeti od tela. Nauka preko psihologije uspeva da izvede iz podsvesti skrivene strahove, iluzije, laži, loše zamaskirane grehove, ali ona dalje ne može i zadrži čoveka u tegobi samoosvešćenosti, jer ne zna da je čovekovom postojanju potrebna mera, broj, ferment, vizija prema kojoj zasnivamo svoje spasenje. Moram da priznam da je psihologija uvidevši da se „vezivanje predstava sna i podsvesnog psihičkog sveta zbiva na osnovu principa analogije, a ne logički“(Bela Hamvaš), donekle osvestila naše znanje iz drevne baštine da se svaka pojava u Vaseljeni nalazi u harmoniji i tajanstvenom skladu s nizom drugih pojava.
Pošto ću govoriti o ličnijem, dakle intezivnijem poimanju života, moram da upozorim na činjenicu da govorom ne mogu da vam prenesem iskustvo. Nadam se da će vas ova beseda podstaknuti da probudite sećanje na iskustvo koje već imate. Govor je osvešćivanje iskustva.
Dakle, ja ću vam danas govoriti ponajviše o duhovnom iskustvu, o sećanju na duh, na transcedenciju, i o važnosti ovog iskustva na celokupan čovekov život. Naravno, bilo bi mi mnogo lakše da vam čitam svoje stihove, jer „sećanje na staru, prvobitnu slavu, čovek oživljava samo poezijom“(Žarko Vidović). Tu staru prvobitnu slavu čovek osvešćuje duhovnim iskustvom, iskustvom poistovećenja. „Poistovećenje imaginarno, tragedijsko, misterijsko poistovećenje čoveka sa likom koji on nije – to je duhovnost“.
Duhovnost je sila preobražaja sveta u nadsvetovnost. Poistovećenje, transcedencija, prevazilaženje je, ali ne prevarno Hajdegerovo horizontalno probijanje jedne egzistencije u drugu, što bi „značilo napad na drugu egzistenciju“ i lom njene zatvorenosti, oštećenje ili uništenje, već Platonovo i prvenstveno pravoslavno iskustvo koje govori da se transcedencija zbiva uzdizanjem čoveka u nadsvetovnost posredstvom svoje najviše ipostase. Tek u poistovećenju sa Hristom, u svojoj hristolikosti mogu da razumem drugog čoveka. Dakle, poistovećenje se ne zbiva u znanju, ne iskustvom, već u osećanju čitavog bića, osećanju slavlja bitija.

nastaviće se

Komentara

  1. Avatar od  New Time
    U zivotu se sve desava s razlogom - mene je on doveo do izvor duhovnosti. Hvala ...