Stvaranje - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Tišina

Stvaranje

Ocenite unos
Sa našim telesnim rađanjem u svet dolazi i naša smrt. Ona nam se javlja kao "čudnovata unutarnja izvesnost smrti od koje treperi celi naš život" (Eugen Fink). Sve što čovek započne mora da započne od smrti. Rađamo se bezgrešni, ali u strahu od smrti živimo ponavljajući praroditeljski greh. Osvešćujući svoju grehovnost i podobije Božjeg lika u sebi, prestajemo da se bojimo propadljivosti, jer svršava se ono što ima svoje vreme, ono što je tljeno. Čovek je stvoren bezvremen. Greh je otvorio dimenzije vremena. Kretanje kroz vreme u beskonačnost ne znači boravljenje u večnosti. U večnosti obitava Onaj koji sazda nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, u krilo čije ljubavi se vraća duh probuđen pre kraja vremena. Tako smrt postaje osmislitelj života.
*
Božanska isijanja su blagodat Svedržitelja na tvarnim suštinama. Ona ih dovode u postojanje. Stvaralačke energije su celovite. Ali, oko tvorevine se kao aura širi isijanje. U raselinama nepreklapanja aura nastanjuje se tama, lišenost od svetlosti, od Dobra. "Jer zlo je nedostatak dobra ... zlo ne postoji po sebi ... ono nije nerođeno ... Međutim, zlo nije ni rođeno"(Sv.Vasilije Veliki). Tvorevina nastala u sjaju otricateljne ljubavi usmerena je jedna na drugu i potvrđuje obretanje večnosti ukoliko nisu prekinute veze s nadumnim svetlom, kome se i zavičajno vraćaju.

iz knjige "Prozor" - Zosim Popac

Komentara