VojvodinaCafe Forum - Novi unosi na blogu - Blog
Pogledaj RSS Feed

Novi unosi na blogu

 1. '03. - Tribina "Crkva i savremene bolesti" nastavak III

  Segmenti izlaganja dr Zorana Popadića, medikalnog onkologa

  Pravoslavlje je doslovan prevod grčke reči ortodoksija i ne znači pravu veru nego autentično, pravo slavljenje Boga i njegovog tvoračkog dela, tvorevine, pa i čoveka. Čovek je prilik, podobije Božje koje u osvešćenju duhovnog iskustva stremi liku, tj.prvoliku Hristosu. „Hristos je Bog koji je to ustanovio kao Evharistiju, Božansku Liturgiju“ govori Žarko Vidović. Crkva je nebesko carstvo, Liturgija. U crkvi ...
 2. '03. - Tribina "Crkva i savremene bolesti" nastavak II

  Segmenti izlaganja dr Zorana Popadića, medikalnog onkologa

  Grehom čovek je razlomio i sekularizovao svoje biće, izazvao kvar na svim nivoima očitovanja. U trenutku kad je zagrizao plod sa drveta spoznanja Dobra i Zla čovek je počeo da broji svodeći svet na ljudsku, korumpiranu meru. Broj je imenovanje praslike, ideje stvaraoca, on otkriva relaciju ospoljenog spram Jedan. Progresija brojeva je obnažanje Božanskih energija, Božjeg stvaranja. U činu ljudskog stvaranja nastaje ...
 3. '03. - Tribina "Crkva i savremene bolesti" nastavak I

  Segmenti izlaganja dr Zorana Popadića, medikalnog onkologa

  Čovekova sposobnost da se raduje bitiju blagoslov je Božiji na čoveku. Čovek u
  dar-maru svoje egzistencije, ostrašćen, ne razlikuje postojanje od nadpostojanja, od duha. On u svojoj lišenosti duha ima ima osećanje da je lišen samog postojanja. „Ostrašćena duša zato traži tajnu nadbitija u samom telesnom bitiju“ kako je pisao Žarko Vidović. Ljudi vođeni strastima žive kao pupoljci što se okreću ...
 4. KULTURNI CENTAR SMEDEREVO 22.03.2003. Tribina: „Crkva i savremene bolesti“

  KULTURNI CENTAR SMEDEREVO 22.03.2003.
  Tribina: „Crkva i savremene bolesti“ – gosti: duhovnik, psihijatar i onkolog.
  Segmenti izlaganja dr Zorana Popadića, medikalnog onkologa

  Neoplazme i duševni poremećaji pogađaju dva od tri aspekta ljudskog postojanja. Pred vama sede duhovnk, psihijatar i onkolog. U nama su kristalizovane i otelovljene sve tri osnove našeg postojanja: duh, duša i telo. Ja večeras neću govoriti o malignim bolestima, iako one pogađaju ...
 5. Materija, molitva, duga

  I anđeli su primorani da obuhvate određena materijalna obličja shodno meri sagrešenja i otpadništva od Istine Božije. Duša obuhvata i prožima materiju u celosti, ali nije svuda prisutna, "pošto u sebi ne sadrži sve nego i sama takođe ima potrebu za Onim koji sadrži" (Sv. Grigorije Palama).
  Materija ne poseduje moć osvešćenja. Njeno postojanje zatvoreno je u vreme. Plotin je mislio da ta zatvorenost egzistencije materije provodi zlo. Ali, ostavljena od duha, bez moći ...
 6. Stvaranje

  Sa našim telesnim rađanjem u svet dolazi i naša smrt. Ona nam se javlja kao "čudnovata unutarnja izvesnost smrti od koje treperi celi naš život" (Eugen Fink). Sve što čovek započne mora da započne od smrti. Rađamo se bezgrešni, ali u strahu od smrti živimo ponavljajući praroditeljski greh. Osvešćujući svoju grehovnost i podobije Božjeg lika u sebi, prestajemo da se bojimo propadljivosti, jer svršava se ono što ima svoje vreme, ono što je tljeno. Čovek je stvoren bezvremen. ...
 7. Ljubav - Stvaranje

  Ljubav - Stvaranje

  „Baš kao na strani Božjoj, tako i na drugoj starni, strani Zla, muško i žensko jedno u drugom obitavaju.“ (Zohar – Knjiga sjaja)
  *
  Spas se ispoljio uličnjen. U njegovom saodnošenju imlicirana je upojedinačenost, odnosno život, jer život je samo u onome što je posebno. To upojedinačeno živo je u slavlju i smislenosti samo ukoliko nosi lik Gospoda u sebi. Energija Svetog Duha matrikula je u kojoj je upisana njegova posebnost. „...i ...
 8. O KAMENU I SVECU (ili o buđenju kamena)

  „Na začelu počela se zbio pokušaj duhovnih sila da se osamostale i da same sobom ovladaju neograničeno. One su htele da ostvare takav autokratski i egocentrični životni poredak koji isključuje svakoga drugoga. Ovaj pokušaj proživljavanja egzistencije same po sebi naziva se satansko krvoproliće“ (Bela Hamvaš). I biće Božjeg lika pogordilo se i krenulo putem prognanih anđela. Povodeći se za bogolikošću, prevarno se oslanjajući na teurgiju, čovek je nakanio da prisvoji svetlost, ...
 9. Grad

  Ako se iz Beograda, autoputem i preko Vodnja, trucka autobusom, pred ulazom u Smederevo prođe se pored Zlatnog Brda. Tu Sunce neštedimice leva životodarnost, i na tom mestu gde je vinova loza, pre nego je iskrčena, širila svoje ručje, toplina se preobražavala u ambroziju. Danas prolazeći ovuda putnik ubezeknuto bulji u kavalkade kuća, kućerina, vikendica, udžerica, zabataljenih temelja. Tek kad se Smederevu prilazi od Grocke, uz Dunav, nameće ...
 10. Surogat-svet

  Previše pijani pijanista. Iscenirani Betoven. Ali, užitak je pratiti zalaganje muzičara i igru instrumenata. Ta muzika je tek na mahove isključiva, zaglušujuća, čulaosvajajuća. Inače, skromno se povuče u treptavu, inspirativnu pozadinu čovečjeg razmišljanja. I vazda se ima utisak da u koncertnoj dvorani pored vas sedi gospođa koja naokolo diskretno pogledava lica, mašući pri tom glavom u hvatanju nečega što ...
Strana 1 od 4 123 ... PoslednjaPoslednja